สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้าใจง่าย
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 65 ครั้ง


Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

https://www.youtube.com/watch?v=NwxJteG--1o
OBEC Content Center คืออะไร?

OBEC Content Center เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียนและครู แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัว โดยให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนรู้ตามความสนใจและอัตลักษณ์ของตนเอง โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอการบรรยาย เอกสาร PDF แบบทดสอบออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้ากับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพรพาฝัน ราคา 39 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การสร้างสื่อ Obec Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 67 ครั้ง
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 68 ครั้ง
"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 60 ครั้ง
การใช้งาน obec content center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 84 ครั้ง
การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Co...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 68 ครั้ง
คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำห...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 55 ครั้ง
สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้า...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 65 ครั้ง
แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 60 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform