สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้าใจง่าย
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 10 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=NwxJteG--1o
OBEC Content Center คืออะไร?

OBEC Content Center เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียนและครู แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัว โดยให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนรู้ตามความสนใจและอัตลักษณ์ของตนเอง โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอการบรรยาย เอกสาร PDF แบบทดสอบออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้ากับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำห

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้า

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การสร้างสื่อ Obec Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 8 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Co

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การใช้งาน obec content center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team