แม่ ก กา
ภาษาไทย ป.2 เปิดดู 3 ครั้ง


ช่องของ เพ็ญประภา​ กล่ำใส

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย...
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 7 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำนาม

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 12

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำวิเศษณ์ควรศึกษา

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาพาพาที่1

ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 6 ครั้ง
วัดหนองแหวน
ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
สารพันบุพบท

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
เกม

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 4 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ กม

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ กด

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก ม.2 (1)

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กบ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ถอดความกาพย์พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 6 ครั้ง
สฤษดิเดช
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำคล้องจอง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาพาที บทที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ กก

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านออกเสียง

ภาษาไทย... -
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
การพูดอวยพร

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หัดอ่าน ก.ไก่

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แม่ ก กา

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ เกย

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย... -
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 8 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย... -
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กลอนสุภาพ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำสรรพนาม

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team