คลังสื่อของ ขวัญฤดี ไชยชาญ
การลบทบสิบ (เวทย์คณิต) EP2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.3

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 1

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

บาร์โมเดลแบบ Comparsion Model

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ฝึกคิดฝึกทำบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เวทย์คณิต : การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทศณิต)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

เวทย์คณิต : การบวกแบบเวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.1

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เวทย์คณิต | การลบด้วยวิธีทบสิบ

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Modee)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแก้โจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้บาร์โมเดล | Part- Whole Model

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการลบโดยใช้บาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการบวกแบบบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

มารู้จักบาร์โมเดลกันเถอะ (Bar Model)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator