คลังข้อมูล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย
วิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ (อ.2)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 4 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

คลิปวิดีโอ ว้าว นำ้ตาลเรนโบว์สีสวยแยกชั้นกันได้อย่างไร รร.บ้านยางระหง

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดช้างข้าม(ประชาช้างข้าม)

วิทยาการคำนวณ (อ.2)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิทยาการคำนวณ(การเดินทาง)

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 7 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

วิชาคณิตศาสตร์ป.3

-

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 8 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 22 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR