คลังสื่อของ สุภาพร โลหากาศ
รายงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 3 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 22 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 115 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 230 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator