สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ภาษาไทย ป.4 เปิดดู 41 ครั้ง

ช่องของ ศุภนิดา งามขำ

วัดหนองแหวนแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


แม่ กด

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 65 ครั้ง
บ้านตาเลียว2
คำพ้อง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 89 ครั้ง
บ้านตาเลียว2
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 54 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาพาพาที่1

ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
วัดหนองแหวน
ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 58 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คำวิเศษณ์ควรศึกษา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กบ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ถอดความกาพย์พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 70 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำคล้องจอง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 72 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 80 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
กลอนสุภาพ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 98 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำสมาสแบบสนธิ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 45 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 27 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 48 ครั้ง
สฤษดิเดช
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 63 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 31 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 42 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 72 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรต่ำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ออมไว้กำไรชีวิต

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
สารพันบุพบท

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 76 ครั้ง
สฤษดิเดช
นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 71 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 60 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส
การอ่านออกเสียง

ภาษาไทย... -
เปิดดู 32 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำนาม

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
สฤษดิเดช
กาพย์พระไชยสุริยา (2)

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 78 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 108 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ประโยค

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาพาที บทที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
สฤษดิเดช
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การผันอักษร

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 62 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 72 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำที่มี รร

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพูดอวยพร

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 73 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กก

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 53 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ขนมไทยไร้เทียมทาน

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 73 ครั้ง
สฤษดิเดช
พยัญชนะ ฑ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 66 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ ก กา

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 44 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย... -
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 102 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรกลาง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านตาเลียว
กลอนสี่

ภาษาไทย... -
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย... -
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team