สระ า
- อ.3 เปิดดู 7 ครั้ง


ช่องของ เกศแก้ว ประสิ่งชอบ

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-...
เปิดดู 6 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
รักการอ่าน

-...
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำอุทานควรทราบ

-...
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
สันธานเร่งจดจำ

-...
เปิดดู 5 ครั้ง
สฤษดิเดช
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ป.4
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนย่อความ

-... ป.4
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... ป.4
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... -
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... -
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 5 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... ม.1
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
เสียงรอบตัว

-... ม.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... อ.3
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

-... อ.3
เปิดดู 6 ครั้ง
วัดท่าศาลา
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 8 ครั้ง
วัดแสลง
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
วัดหนองแหวน
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว


-... ม.3
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดหนองสีงา

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team