ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน
- ป.4 เปิดดู 101 ครั้ง


Creator : วารุณี ผลพฤกษา

โรงเรียนสฤษดิเดช


    

ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมืองจันทบุรีปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่หน้าค่ายตากสินด้านซ้าย ศาลเดิมคงจะสร้างด้วยศิลาแลง แต่ได้ชำรุดทรุดโทรมไปจนต้นโพธิ์ต้นข่อยขึ้นปกคลุม และในที่สุดตัวศาลก็ไม่มีเหลืออยู่ และหลักเมืองเองก็ไม่ทราบว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อประมาณ ๕๐ ปีกว่ามาแล้ว ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นศาลไม้อยู่ระหว่างต้นข่อยใหญ่ ๒ ต้น ศาลหลักเมืองแห่งที่กล่าวถึงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจันทบุรี ปัจจุบันนี้ ต่อมาได้ก่อสร้างศาลฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่

ค่ายตากสิน
ค่ายตากสินจันทบุรี เป็นสถานที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อยู่ที่บริเวณบ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เมืองจันทบุรี
โบราณที่บ้านลุ่ม มีความสำคัญ อย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย

เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีแล้วยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการเตรียมการ กู้ชาติหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.๒๓๑๐


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)...
บ้านตาเลียว
- (ป.3)
เปิดดู 112 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านช่...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
วัฏจักรชีวิตสัตว์...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
- (ป.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
แผนการสอน...
โรงเรียนบ้านประแกต
- (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
การบวก...
บ้านตาเลียว
- (อ.2)
เปิดดู 93 ครั้ง
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ...
สฤษดิเดช
- (อ.2)
เปิดดู 104 ครั้ง
รักการอ่าน...
บ้านตาเลียว
- (อ.2)
เปิดดู 126 ครั้ง
คำอุทานควรทราบ...
สฤษดิเดช
- (อ.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
หิน...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวัด...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
- (ม.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
คลื่นกล...
สฤษดิเดช
- (ม.3)
เปิดดู 106 ครั้ง
โครวงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
สระ า...
บ้านตาเลียว
- (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (ป.5)
เปิดดู 98 ครั้ง
สถานะของสสาร...
บ้านตาเลียว
- (ป.4)
เปิดดู 119 ครั้ง
วัฎจักรของหิน...
วัดแสลง
- (ป.6)
เปิดดู 107 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะ...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20ก...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
ฝน...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
- (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
เสียงรอบตัว...
บ้านตาเลียว
- (อ.3)
เปิดดู 131 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระภาษาไทย โรงเรียนวัดจันทนา...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
- (ป.6)
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
เศษส่วนและทศนิยม...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
การสืบเสาะอิสระ(น้ำยาล้างจานมะกรูด)บ้านนักวิทยา...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
- (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
-
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชำโสม...
โรงเรียนบ้านชำโสม
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 5 ครั้ง
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
- (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
-
เปิดดู 2 ครั้ง
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต...
บ้านตาเลียว
- (ป.5)
เปิดดู 96 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 7 ครั้ง
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 94 ครั้ง
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 97 ครั้ง
ส่วนต่างๆของวงกลม...
วัดจันทนาราม
-
เปิดดู 18 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ป.3 ...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
-
เปิดดู 8 ครั้ง
โครงงานเรื่องขนมปั้นแป้ง ปีการศึกษา 2566 โรงเรี...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
-
เปิดดู 103 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาฯกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามั...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
-
เปิดดู 8 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 1 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้าน...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกาะโตนด...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด...
สฤษดิเดช
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 130 ครั้ง
รายงานโครงงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 10 ครั้ง
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน...
โรงเรียนสฤษดิเดช
- (ป.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดทอง...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 13 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform