Team Creator โรงเรียนบ้านประแกต
วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 291 ครั้ง

พัฒนา เกตุงาม

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

จันจิรา ท่องแท้

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

โกเมท มิ้นคง

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

วสินท์ ภู่ระหงษ์

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 109 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator