จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
- เปิดดู 12 ครั้ง

ช่องของ จารุวรรณ เลิศรัตนาวรชัย

บ้านแก่งน้อยแสดงความคิดเห็น
C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดแสลง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สันธานเร่งจดจำ

-... ป.5
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 9 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนย่อความ

-... ป.4
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ม.3
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ม.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... ม.3
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ม.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ม.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำอุทานควรทราบ

-... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เสียงรอบตัว

-... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... -
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

-... -
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดท่าศาลา
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 17 ครั้ง
สฤษดิเดช
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย


-... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
รักการอ่าน

-... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... อ.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... อ.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team