พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)
- ป.5 เปิดดู 87 ครั้ง


ช่องของ พิชชาวรรณ​ คำรอต

โรงเรียนวัดดอนตาล

ประวัติการสร้างโบสถ์เก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)
โบสถ์เก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2457 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารมีรูปแบบตะวันตก ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูทางเข้าด้านละ 2 ช่อง ประดับด้วยลายฉลุไม้ กรอบประตูและหน้าต่างเป็นรูปเสาประดับประตูและซุ้ม
ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและหน้าบันตกแต่งด้วยเครือเถาแบบฝรั่ง เครื่องบนประดับด้วยเครื่องลำยองแบบไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความผสมสานอย่างลงตัวระหว่างไทยและตะวันตก โบสถ์หลังนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2501 ซึ่งยังคงมีความงดงามและทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบัน
ที่มา :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีแสดงความคิดเห็น
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์