เรียงความ
- ม.1 เปิดดู 8 ครั้ง

ช่องของ พจนีย์ มากสวัสดิ์

วัดขุนซ่องแสดงความคิดเห็น
C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


สันธานเร่งจดจำ

-...
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-...
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำอุทานควรทราบ

-... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดหนองแหวน
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... -
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... -
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... -
เปิดดู 10 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การเขียนย่อความ

-... -
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
เสียงรอบตัว

-... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช


-... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... -
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... -
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

-... -
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดท่าศาลา
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดแสลง
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองสีงา
รักการอ่าน

-... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ม.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 8 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team