คลังสื่อของ ณรงค์ศักดิ์ วะโร
วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 108 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 81 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 39 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

- (ม.2)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 94 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 89 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 79 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer (ม.3)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 33 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 84 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 49 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator