คลังสื่อของ ศันสนีย์ บุญญานนท์
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 9 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator