สันธานเร่งจดจำ
- เปิดดู 82 ครั้ง

ช่องของ ชุติมา เปรมปิยศรี

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ดอกไม้จันทน์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศสตร์ ปี พ.ศ.2565

-... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... ป.6
เปิดดู 80 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เศษส่วน

-... ป.6
เปิดดู 79 ครั้ง
วัดท่าศาลา
สันธานเร่งจดจำ

-... ป.6
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ป.6
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนย่อความ

-... ม.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำอุทานควรทราบ

-... ม.3
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... -
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
ส่วนต่างๆของวงกลม

-... -
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดจันทนาราม
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... -
เปิดดู 23 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... -
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 80 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดแสลง


-... ป.6
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 82 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ม.3
เปิดดู 99 ครั้ง
วัดหนองสีงา
เสียงรอบตัว

-... ม.3
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... ม.3
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... ม.3
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ม.3
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 88 ครั้ง
สฤษดิเดช
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... ม.3
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... -
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... -
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
รักการอ่าน

-... -
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... -
เปิดดู 85 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team