ปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรียนบ้านแก้ว


รายละเอียดสินค้า

ปุ๋ยมูลไส้เดือน 100 % โรงเรียนบ้านแก้ว ราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซื้อ 20 กิโลกรัม (1 กระสอบ) เหลือ 300 บาท

มูลไส้เดือน ประโยชน์

1. ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน

ในมูลไส้เดือน เต็มไปด้วย ธาตุอาหารหลักของพืช หลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก ทองแดง ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารหลักครบถ้วน เจริญเติบโตได้ดีขึ้น

2. ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร

ธาตุอาหารหลักของพืชในมูลไส้เดือน จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค สามารถปลดปล่อยออกมา เมื่อพืชต้องการได้ทุกเมื่อ ช่วยลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร และ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อย ๆ

3. เร่งเซลล์พืชให้ขยายและเติบโตเร็วขึ้น

มูลไส้เดือน มีจุลินทรีย์และแบคทีเรียจำนวนมาก ที่จะช่วยเร่งเซลล์พืชให้ขยายและเติบโตเร็วขึ้น โดยเฉพาะรากแก้ว ทำให้รากแก้วขยายและโตเร็ว ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

4. ทำให้ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี

จากการที่มูลไส้เดือนมีความโปร่งเบา และ มีรูพรุนเยอะ หากใส่ลงในดิน หรือ ผสมกับดินที่ใช้ปลูก จะช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น ปกป้องดินไม่ให้แน่นแข็ง รากพืชสามารถชอนไชและเดินหาอาหารได้ง่าย เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางนาน ๆ

5. ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการปลูกพืช

หากไม่มีดินร่วน หรือ ดินร่วนปนทราย แล้วต้องการใช้ดินเหนียว ดินทราย ในการปลูกพืช สามารถใช้มูลไส้เดือนผสมลงไปได้ จะช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการปลูกพืชได้ โดยในดินเหนียว จะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น สำหรับ ดินทราย จะช่วยให้ดินสามารถรักษาความชื้น ลดการชะล้างธาตุอาหาร เวลารดน้ำได้

6. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพืช

เนื่องจากเป็นปุ๋ยอินทรียวัตถุ ทำให้ปลอดสารเคมี 100% ไม่เป็นอันตรายต่อพืช อีกทั้งยังมีข้อดีกว่าปุ๋ยคอก คือ เป็นปุ๋ยเย็น สามารถนำมาใช้ได้เลย ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ก่อนใส่ปุ๋ย

รูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

C Shop

QR CODE สินค้า
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแก้ว
สั่งซื้อสินค้าโรงเรียนบ้านแก้ว
ราคา 25.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนบ้านแก้ว

ปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรียนบ้านแก้ว

ราคา 25 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านแก้ว | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ