เห็ดสามรส โป่งวัว


รายละเอียดสินค้า

#อร่อยเด็ดเห็ดสามรสโป่งวัว #นักธุรกิจน้อย #OBECMALLผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป "อร่อยเด็ด เห็ดสามรส ยกสวนสมุนไพร" โครงการนักธุรกิจน้อย (YEP) บ้านโป่งวัว โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร.088-3556872

รูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านโป่งวัว
ราคา 40.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เห็ดสามรส โป่งวัว

ราคา 40 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านโป่งวัว | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ