คลังสื่อของ ปิณิดา สุวรรณพรม
คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 85 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 115 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 58 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 122 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 139 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 125 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 93 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 158 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 73 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 144 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 122 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 84 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 105 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 96 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 73 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 136 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 140 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 51 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 98 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 96 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 78 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 99 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 95 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คลื่นกล

- (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 106 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 106 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 99 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

สฤษดิเดช

เปิดดู 57 ครั้ง  ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator