Coding

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

ประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ CodingLeave a Comment