การทำเศษส่วนให้มีค่าเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้

                     เมื่อตัวส่วนที่กำหนดให้เป็นพหุคูณของตัวส่วนเดิม ทำได้โดย

1.      หาจำนวนนับ ที่นำมาคูณตัวส่วนเดิม แล้วได้เท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้

2.  นำจำนวนนับที่หาได้  มาคูณทั้งตัวเศษ และตัวส่วน  


เศษส่วน
- เปิดดู 10 ครั้ง

ช่องของ ศิริพร สินลือนาม

วัดท่าศาลาแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ม.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 9 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... ม.1
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สันธานเร่งจดจำ

-... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
รักการอ่าน

-... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... อ.2
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... อ.2
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... อ.2
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... -
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... -
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดหนองแหวน
คำอุทานควรทราบ

-... -
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

-... -
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดท่าศาลา
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เสียงรอบตัว

-... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดแสลง
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองสีงา
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การเขียนย่อความ

-... ม.3
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ป.5
เปิดดู 1 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team