- ม.3 เปิดดู 111 ครั้ง


    


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


รายงานโครงงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 15 ครั้ง
หิน...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 3 ครั้ง
เศษส่วนและทศนิยม...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
รร.....................................
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
-
เปิดดู 2 ครั้ง
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)...
บ้านตาเลียว
- (ป.3)
เปิดดู 121 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 8 ครั้ง
ฝน...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
- (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
คุรุชน คนคุณธรรม...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
-
เปิดดู 9 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
-
เปิดดู 6 ครั้ง
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต...
บ้านตาเลียว
- (ป.5)
เปิดดู 96 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (ป.5)
เปิดดู 98 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20ก...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
วัฏจักรชีวิตสัตว์...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
- (ป.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
วัฎจักรของหิน...
วัดแสลง
- (ป.6)
เปิดดู 108 ครั้ง
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2...
สฤษดิเดช
- (ป.6)
เปิดดู 97 ครั้ง
รักการอ่าน...
บ้านตาเลียว
- (ป.6)
เปิดดู 137 ครั้ง
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน...
โรงเรียนสฤษดิเดช
- (ป.4)
เปิดดู 102 ครั้ง
การขออนุญาตลาออกจากราชการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
-
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้าน...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชำโสม...
โรงเรียนบ้านชำโสม
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม นายพัชรพงศ์ เกลียดความชั่...
โรงเรียนวัดแสลง
-
เปิดดู 5 ครั้ง
คำอุทานควรทราบ...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 100 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
-
เปิดดู 4 ครั้ง
แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
-
เปิดดู 8 ครั้ง
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
- (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 1 ครั้ง
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 104 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะ...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
การสืบเสาะอิสระ(น้ำยาล้างจานมะกรูด)บ้านนักวิทยา...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
- (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาฯกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามั...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
-
เปิดดู 8 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ป.3 ...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
-
เปิดดู 9 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
สระ า...
บ้านตาเลียว
- (อ.3)
เปิดดู 98 ครั้ง
แผนการสอน...
โรงเรียนบ้านประแกต
- (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดทอง...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 21 ครั้ง
การบวก...
บ้านตาเลียว
- (อ.2)
เปิดดู 93 ครั้ง
มัคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านซอยสองฯ...
โรงเรียนบ้านซอยสอง
-
เปิดดู 2 ครั้ง
ส่วนต่างๆของวงกลม...
วัดจันทนาราม
-
เปิดดู 19 ครั้ง
สถานะของสสาร...
บ้านตาเลียว
- (ป.4)
เปิดดู 134 ครั้ง
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
- (ป.4)
เปิดดู 94 ครั้ง
โครวงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติปี2567...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
-
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
รร.................
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
-
เปิดดู 3 ครั้ง
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
-
เปิดดู 104 ครั้ง
โครงงานเรื่องขนมปั้นแป้ง ปีการศึกษา 2566 โรงเรี...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระภาษาไทย โรงเรียนวัดจันทนา...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
- (ป.6)
เปิดดู 5 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform