ธีรเดช ตุ้มคุ้ม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


ชูซิต จำปาขัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


นันทิดา บัวจำนงค์
โรงเรียนท่าบ่อ


จิรพงศ์ ทศกาญจน์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ชัยรัช นกแก้ว
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ยอแซฟอุปถัมภ์ 2004


Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2004 (No.9)วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net