คฑายุทธ บุริพอง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


พลกฤต เลพล
โรงเรียนท่าบ่อ


สุภาพร โคตรฮุย
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


สิริอร วิมาร
โรงเรียนสังคมวิทยา


ณัฐธิดา กอหาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


Pirates of the Caribbean (2003) The Curse of the Black Pearl


Pirates of the Caribbean (2003) The Curse of the Black Pearl เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้บรรเลงในงาน Thailand Horn Club เดิมประพันธ์โดย Klaus Badelt (1968) นักประธ์ชาวเยอรมันนี ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ และในงาน Thailand Horn Club นี้ คุณพิรุณ เจ๊ะวงศ์ ก็ได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ Horn 12 ตัว ร่วมกับเครื่อง Percussionวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net