พิศมัย ทองทา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


ชลกาญน์ พลศักดิ์ขวา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


สุดารัตน์ เพ็ชรทอง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


เมธาสิทธิ์ ภูด่านงัว
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


พรชิตา เจริญพืช
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


สตรีวิทยา 2 โชว์ 2010


สตรีวิทยา 2 โชว์ 2010 : Thailand International Marching Band Competition 2010วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net