พิชัยยุทธ ทองลอย
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


ณรงค์ฤทธิ์ เทพนา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ทวีศักดิ์ เเเสวงผล
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


Benjawan Kradanlad
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


ณัฐพงษ์ ปราบราบ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ราชวินิต บางเขน กทม. (High Camera)


ในการประกวด Yamaha All Thailand Marching Band Competition No.12 (2007) Spirit Team ได้ทำการบันทึกภาพแยกมุมกล้อง และนี่คือมุมกล้อง High Camera ท่านจะได้ชม Drill ทั้งวง โดยไม่มีการตัดต่อใด ๆวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net