สมบัติ วังวิไส
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


ธีรพล อ่อนแก้ว
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


โสภิตา รอดขวัญ
โรงเรียนปากพนัง


ขวัญพิชชา ชื่นชม
โรงเรียนท่าบ่อ


อรุณรุ่ง นินทะระ
โรงเรียนท่าบ่อ


วัดราชบพิธ (High Camera)


ในการประกวด Yamaha All Thailand Marching Band Competition No.12 (2007) Spirit Team ได้ทำการบันทึกภาพแยกมุมกล้อง และนี่คือมุมกล้อง High Camera ท่านจะได้ชม Drill ทั้งวง โดยไม่มีการตัดต่อใด ๆวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net