รัฐภูมิ นอกตะเเบก
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ฉวีวรรณ อามาตรมนตรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


วีระชน สายแก้ว
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


ชลธิชา นราศร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


ชัยกร เครือหอคำ
โรงเรียนท่าบ่อ


สตรีวิทยา 2 ปี 2007 (มุมกล้องบนสุด)


ในการประกวด Yamaha All Thailand Marching Band Competition No.12 (2007) Spirit Team ได้ทำการบันทึกภาพแยกมุมกล้อง และนี่คือมุมกล้อง High Camera ท่านจะได้ชม Drill ทั้งวง โดยไม่มีการตัดต่อใด ๆวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net