ฐานิต ขอพระจันทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา


มลิวัลย์ อยังกุล
โรงเรียนถ่อนวิทยา


กัลยา พนาลิกุล
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


อรฤดี เอี่ยมกลาง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ณฐพล สุขสำราญ
โรงเรียนท่าบ่อ


เพลงสรรเสริญพระบารมีโดยวง บดินทร์เดชา สิงห์สิงหเสนี


YAmaha All Thailand Marching Band Competition No.12 (2007) Finalวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net