รัชนีกร ก๋ารินทร์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


ณภัทร สิงหศิริ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


กัลยาณี ศรีรักษา
โรงเรียนท่าบ่อ


กฤษดา ก๋ายะ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


มนัสนันท์ สรไกร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (Show)


THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net