อัยยารินทร์ พิมไชย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


โสรญา สารนอก
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


ปุณยวีร์ ศรีแก้ว
โรงเรียนสิงห์บุรี


กษมะ เจริญพานิช
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


สันติภาพ นันทะ
โรงเรียนท่าบ่อ


อาจารย์โปร


2007 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION 12วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net