สุภันพัชรี สัมโส
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


ปนัดดา นิลเกตุ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


พรนัชชา ขันทะวัตร์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


กิตติมา โดนโยธา
โรงเรียนบึงกาฬ


สุวิจักขณ์ สาสุข
โรงเรียนสังคมวิทยา


เทพมิตรศึกษา 2006 YAMAHA COMPETITION XI


2006 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION XIวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net