Narongrit Yaiyong
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


สุธิดา สายทอง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


ปวีณนุช จุลมูล
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ดารารัตน สีวิบุญทร
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


arocha chaidet
โรงเรียนปากพนัง


โลกของหมาตัวน้อยแม้เป็นหมายังมีบุญ


        ขึ้นชื่อว่าหมาก็ทราบกันดีว่ามันคือสัตว์เดรัจฉาน แต่ในความเป็นหมาของมันนั้นกลับเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าของ ๆ มัน ในความโชคร้ายบางครั้งก็มีความโชคดี หมาบางตัวเกิดมาได้อยู่กับเจ้าของที่ดูแลมันเป็นอย่างดี แต่หมาบางตัวก็เกิดมาช่างอยู่กับความยากลำบากในโลกใบนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องเวรกรรมบุญบาปที่ได้สร้างร่วมกันมาวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net