อภิวัฒน์ สังข์เมือง
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


พรนัชชา ขันทะวัตร์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


นริศรา หงษ์เวียงจันทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา


กิตติมา แซ่ผ่าน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


ศุภสัณห์ ปราบราบ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ความลับของสมอง สู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิต


          ไขความลับสมอง จิตใต้สำนึก 93% และกฏแห่งการดึงดูด คือกลไกของสมองการ "ดึงดูดพลังบวก" ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความร่ำรวย และความสำเร็จในชีวิต อยู่ในความลับของกลไกสมอง ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
http://youtu.be/eHizKTN3lP0วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net