อภิชญา ศรีชัยชนะ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


อภิสิทธิ์ สังข์เขียว
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


สิรินญา ปานทะเล
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


กิตติพงษ์ น้อยเมือง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


ปราถนา ช่วยค้ำชู
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


วัดสุทธิ Percussion Show 2003


วัดสุทธิ Percussion Show 2003 : เป็นยุคแรก ๆ แห่งการปฏิวัติการเล่น Percussion ในเมืองไทยและหลาย ๆ ครั้งของการเปลี่ยนแปลงมักเริ่มต้นที่วัดสุทธิเสมอ..วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net