วัฒนา สมศรี
โรงเรียนสังคมวิทยา


วิทยา วงหาจักร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


กุลธิดา โพธิเสน
โรงเรียนท่าบ่อ


นริศรา อินทร์อาน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


เอกพัน ขาวล้วน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


The Robots โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


          การแสดงชุด ROBOT โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: North Eastern Technological College; ตัวย่อ: NETC) เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยทางด้านอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นวิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net