พงษ์พิสิทธี์ สิมาหลวง
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ประกาย คำภู
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


ศตพร ประวิเศษ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


ณัฏฐ์นรี เพชรเกตุ
โรงเรียนปากพนัง


ศาสตราวุธ เกษาพันธ์
โรงเรียนท่าบ่อ


หลังจากโดนเทศน์ก็เล่นดีขึ้นทันตา


Thailand Drum Battle 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net