ปรีชา ชื่นอารมณ์
โรงเรียนปากพนัง


มานิษา โสมงาม
โรงเรียนท่าบ่อ


ปิยนันท์ ง่วงกลางดอน
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


เนตรนภา พรมสมบัติ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


รพีภัทร บุญประสพ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


ลองมาดูค่าย Dynasty กันบ้าง...


Thailand Drum Battle 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net