สาวิตรี แสนเสนยา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


วราพร แสงสว่าง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


จิราภรณ์ แก้วก่า
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


วรนุช บัณหาราช
โรงเรียนท่าบ่อ


อมรา สมบัติศรี
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


Percussion Warmup by สุรศักดิ์มนตรี


Thailand Drum Battle 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net