ปิยะธิดา หาญแก้ว
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


พิกุล สิงห์ชัย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


ประพัฒน์ วังศิริทิพย์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


ณันธิดา ต่างโอฐ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


เบญจวรรณ อริยะกัสโชติ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


ถึงเป็นเด็กแต่ก็เก่งไม่เบา...


Thailand Drum Battle 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net