อัจฉรา มิตรศรี
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


กมลทิพย์ พรมวัง
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


ศุภนิดา อ่วมขาว
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


อทิติยา ทนหงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา


กองแก้ว สาระ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


ฮ่องกงซ้อม Drill ก่อนลงประกวด


Thailand Marching Band Competition 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net