โสภณวิชญ์ ล้อมวงษ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


ภัทรเดช รักชาติ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


จุติรัตน์ เกตุเก้า
โรงเรียนเพชรละครวิทยา


พิยดา หูมเเพง
โรงเรียนท่าบ่อ


วิทยา นาโสก
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


อีกครั้งกับ Bangkok Society Drumline


Thailand Drum Battle 2011วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net