สุดารัตน์ บุราณเดช
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


ฐานุวัตร พสุโพธิ์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


ดาวนิล วิกุลเทพ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


ชมพูนุช สาลีทอง
โรงเรียนวัดจันทนาราม


สุรีย์ นามสุขี
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


Color Guard วงนี้ ทักษะใช้ได้เลยทีเดียว


Thailand Marching Band Competition 2010วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net