งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563

Thai Education Community News : ลงวันที่ 18 พศจิกายน 2563

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563 ณ โรงเรียนวัดพลับพลา โดยมีนายธีรภัทร ศรีบุญเรือง ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ          นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวว่าการเล่นว่าวจัดได้ว่าเป็นกีฬาระดับชาติโดยท่านเล่าให้ฟังว่าในอดีตท้องสนามหลวงได้เคยจัดการแข่งขันการเล่นว่าวมาแล้ว สำหรับว้าวดุ๊ยดุ่ยที่เป็นกีฬาพื้นเมืองของทางตำบลพลับพลานั้นก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ ถ้าเกิดการส่งเสริมจากทางสมาคมกีฬาของจังหวัดจันทบุรีก็น่าจะพัฒนาได้ไกลจนเป็นระดับชาติได้นะครับ และการเล่นว่าวก็จัดได้ว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจไม่แพ้กีฬาใด
          นายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา ได้ให้ทัศนะว่า "ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจแทนชาวตำบลพลับพลาเป็นอย่างมากที่สามารถนำการละเล่นว่าวดุ๊ดดุ่ยขึ้นทะเบียนวัฒนธรรม" โดยเทศบาลตำบลพลับพลาให้การสนับสนุนงยประมาณมาโดยตลอด
          นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า "ว่าวดุ๊ยดุ่ยเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ ช่วงฤดูหนาว กลางคืนเวลานอนและได้ยินเสียงดุ๊ยดุ่ยมันทำให้เรารู้สึกนอนสบายมาก แต่เวลาช่วงกลางวันเราก็จะเห็นตัวว่าวลอยอยู่ในอากาศหางยาว ๆ ปลิวไสวไปมันทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเวลามอง รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่อยู่กับเรามายาวนาน ต้องขอขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเป็นชมรมเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูการเล่นว่าวดุ๊ยดุ่ยในปัจจุบัน"
          นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า "เราควรส่งเสริมกิจกรรมว่าวดุ๊ยดุ่ยจากระดับตำบล ให้เป็นระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป ก็จะทำให้คนรู้จักมากขึ้น และในฐานะวัฒนธรรมจังหวัด จะเสนอให้เป็นโครงการระดับจังหวัดต่อไป"
          นายประมวล บุญทีฑ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กล่าวว่า "ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาได้นะครับ เพื่อจรรโลงไว้อันศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องที่นั้นไว้"
ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
สาธิตการทำเสียงอูดว่าวดุ๊ยดุ่ย          สำหรับการแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ณ สนามบ้านดาวเรืองพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จัดโดยชมรมรักษ์เสียงอูดว่าวดุ๊ยดุ่ย.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 3 ครั้ง
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)...อ่าน 13 ครั้ง
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563...อ่าน 3 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1...อ่าน 31 ครั้ง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 5 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 145 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 85 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 93 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 21 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ความสำคัญของเกมการศึกษา
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.