DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)

Thai Education Community News : ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
จำได้ว่าเมื่อย้อนเวลาไปสักประมาณเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมาเคยนึกอยากทำรายการ TV รายการหนึ่งที่ชื่อว่า DIY do it yourself "คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว"

(ตัวอย่างวีดีโอ DEMO ของรายการ)


เหตุผลที่อยากทำรายการนี้เพราะเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีหรือช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ สนับสนุนให้นักคิด นักประดิษฐ์ ได้นำของดีที่มีอยู่ออกมาโชว์ หรือบอกเล่าเรื่องราวให้กับผู้ชม โดยสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ อาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่ต้องการ หรืออาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเติบโตเป็นกำลังหลักให้กับประเทศชาติต่อไป....

หลังจากที่เกิดไอเดียอยากจะทำรายการที่ว่านี้ ก็เริ่มจากการลองเขียนบทรายการ TV และออกแบบการนำเสนอ จากนั้นก็ลองถ่ายทำโดยใช้ตัวเราเองเป็นแบบตัวอย่าง (DEMO) จากนั้นจึงนำ Footage (วีดีโอ) มาตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ และมีการเพิ่มเสียงบรรยายในบางบทที่มีการแทรกคลิป VDO เพื่อให้รายการดูไม่น่าเบื่อ

ในเรื่องราวที่เราจะเห็นว่าผมได้นำเสนอเรื่องราวของการออกแบบกลองโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ ในตอนนั้นผมใช้โปรแกรมออกแบบที่ชื่อว่า MAYA ซึ่งเป็นโปรแกรม 3 มิติ ที่ใช้ออกแบบงาน Animation ที่นิยมใช้มากมายรวมถึงในวงการภาพยนตร์ครับขั้นตอนการทำในตอนนั้นยอมลงทุนซื้อเครื่องกลึงมาทำน๊อตเองกับมือเลยครับผม
และนี่ก็คือ VDO ที่ผมบันทึกไว้ในตอนนั้นประมาณปี 2010 ครับหลังจากที่มีการออกแบบจนนำไปสู่กระบวนการสร้างจนออกมาเป็นชิ้นกลองที่เราเห็น ๆ แล้ว จึงนำไปสู่การทดสอบการการตี ซึ่งผมเองก็เป็นคนทดสอบกับมือของผมเอง ในความเป็นจริงแล้วผมไม่ใช่นักตีกลอง แต่ก็เพราะความชอบจึงฝึกฝนเองจนพอที่จะตีได้ ก็มาลองชมการทดลองกันครับ

VDO นี้ถ่ายไว้เมื่อปี 2006ที่บรรยายมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลที่กระจัดการกระให้มาอยู่ในเรื่องเดียวกัน และยิ่งดูแต่ละคลิปที่เราได้เคยทำไว้ในอดีต จึงเกิดแรงบันดาลใจให้อยากทำรายการ DIY ก็หวังแต่เพียงว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากใจเราบันดาลให้เกิด อยากมีอารมณ์มุทะลุดุดันเหมือนตอนนั้นจริง ๆ ที่ต้องการทำอะไรและก็ต้องทำให้ได้ และฉันก็หวังหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้น งานนี้คงต้องได้สานต่อและนำมาบรรยายในรูปแบบงานวิชาการแบบจริงจังสักครั้งในชีวิต

ก่อนจบบทความนี้ขอมอบเพลงที่เล่นทีไรก็นึกถึงบ้านของเรา
"Home Sweet Home"
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 3 ครั้ง
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)...อ่าน 13 ครั้ง
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563...อ่าน 3 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1...อ่าน 31 ครั้ง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 1 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 145 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 85 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 93 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 21 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ความสำคัญของเกมการศึกษา
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.