การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

Thai Education Community News : ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล

งานเขียนอื่น ๆ ของ สุทธิ
คู่มือการให้บริการทางวิชาการ...อ่าน 42 ครั้ง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน...อ่าน 32 ครั้ง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด...อ่าน 46 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...อ่าน 43 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล...อ่าน 86 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการให้บริการทางวิชาการ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
What Most Schools Dont Teach
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.