What Most Schools Dont Teach

Thai Education Community News : ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563"ทุก ๆ คน ควรจะเรียนรู้การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะมันจะสอนให้คุณรู้จักคิด ... Stive Job"

ครับ จากภาพ 3 ข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องของวิดีโอใน YouTube ที่ชื่อว่า What Most Schools Dont Teach ในปี 2013 ที่ผมนำเรื่องนี้มาเขียนบทความเพราะว่า ณ วันนี้ได้รับบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนวิชา Coding และได้นึกย้อยไปปีแรก ๆ ที่มาทำอาชีพครู จำได้ว่าเคยดูคลิปนี้ จึงอยากนำคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่าในวิดีโอพูดถึงเรื่องอะไร

วิดีโอนี้จัดทำโดย code.org เขาได้นำบุคคลสำคัญในวงการ IT มานำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ CODE หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างงานอย่างไร หรือแม้กระทั่งอะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ Code หรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ การเรียนเขียน Code ของนักกีฬาท่านหนึ่งสมัยเรียนในชั้นมัธยม และบุคคลต่าง ๆ อีกมากมายBill ได้กล่าวว่า "การเขียน CODE มันก็คือเรื่องการบวก การลบ ธรรมดาที่เรารู้จักกันนี่หล่ะ"
>> มาร์ค (สร้าง Facebook):
"การเรียนเขียนโปรแกรมไม่ได้เริ่มจากความอยากที่จะเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือพยายามที่จะเชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ มันเกิดขึ้นเพียงเพราะผมอยากจะทำอะไรง่าย ๆ อย่างหนึ่ง ผมอยากจะสร้างอะไรสนุกๆ สำหรับตัวเองและ พี่สาวของผม ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆ อันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆ เขียนเพิ่มเติมที่ละเล็กที่ละน้อย เมื่อไหร่ที่ผมต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ผมก็หาในหนังสือหรือบนอินเทอร์เน็ตแล้วใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดๆ หน่อยๆ">> Hadi (สร้าง Code.Org):

"ไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะทำเงินให้ได้เป็นจำนวนมาก หรือคุณแค่อยากที่จะเปลี่ยนโลก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับคุณได้อย่างมหาศาล ที่ควรจะเรียนรู้"


ครับ และยังมีอีกหลาย ๆ คนที่นำเสนอแนวความคิดได้อย่างน่าสนใจ เชิญชมในวิดีโอนี้เลยครับ.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion...อ่าน 31 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 292 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...อ่าน 50 ครั้ง
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์...อ่าน 2 ครั้ง
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม...อ่าน 16 ครั้ง
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ...อ่าน 17 ครั้ง
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง...อ่าน 17 ครั้ง
Digital Literacy , English Literacy & ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...อ่าน 21 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ...อ่าน 16 ครั้ง
การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...อ่าน 32 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง
Digital Literacy , English Literacy & ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ
การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
What Most Schools Dont Teach
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มเพื่อนกั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.