สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป

Thai Education Community News : ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563ปริศนาธรรม "สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป"

๑. สี่คนหาม คือ ร่างกายของคนประกอบด้วย ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อคนตายหรือร่างกายแตกดับ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ แตกดับ อันดับแรก ลมจะดับก่อน เมื่อลมดับ ไฟก็จะดับตามมา ดังจะเห็นว่า เมื่อสิ้นลมหายใจ แล้วกายจะเย็น ต่อมาดินและน้ำ ก็จะดับตาม เกิดการเน่าเหม็น พุพอง สลายลง

๒. สามคนแห่ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทักขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความไม่มีตัวตน เมื่อเกิดมาแล้วจะมี ๓ สิ่งนี้มาด้วยทุกคน คือ มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย หมุนเวียนเป็นสังสารวัฎ เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งปวง คือ ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วน มีเกิดขึ้น มีตั้งอยู่ และดับไป เรียกว่า อนัตตา

๓. หนึ่งคนนั่งแคร่ คือ จิตของเรานั่นเอง เมื่อเรามีชีวิตอยู่ จิตตัวนี้จะอยู่กับเรา ซึมซับเอาบุญ เมื่อเราทำความดีหรือบุญกุศล ซึมซับเอาบาป เมื่อเราทำบาปหรืออกุศล แต่เมื่อเราตายไป จิตนี้แหละ จะเป็นผู้ไปยังปรโลก พูดง่าย ๆ ว่าถึงร่างเราตาย จิตไม่ตาย จิตเป็นตัวเดินทาง เช่น ไปที่ดี เรียกว่า สุขคติ ถ้ามีบุญ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ในโลก เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ เกิดเป็นพรหมในพรหมโลก ไปที่ไม่ดี เรียกว่า ทุกขคติ เช่น เกิดเป็นสัตว์นรกในนรก เกิดเปรตในโลก เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลก เป็นต้น

๔. สองคนพาไป คือ บุญและบาป สองสิ่งนี้จะติดกับดวงจิตไปยามตาย คนทั่วไป เรียกว่าวิญญาณ อันที่จริงแล้ว คือ จิต นั่นเอง ที่ไม่ตายไปพร้อมกับร่างกาย แต่ดวงจิตจะล่องลอยออกไปตามแรงของบุญหรือบาป ถ้าแรงบุญมากก็ไปที่สูง เรียกว่า สุขคติ (คติ แปลว่า ที่ไป)

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย ชุติกาญจน์ พูนชัย

งานเขียนอื่น ๆ ของ ชุติกาญจน์
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...อ่าน 92 ครั้ง
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป...อ่าน 158 ครั้ง
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา...อ่าน 41 ครั้ง
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด...อ่าน 1 ครั้ง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง...อ่าน 32 ครั้ง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา...อ่าน 53 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"...อ่าน 530 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10...อ่าน 179 ครั้ง
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้...อ่าน 111 ครั้ง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)...อ่าน 40 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
การแยกขยะ
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความสำคัญของเกมการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.