พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

Thai Education Community News : ลงวันที่ 29 เมษายน 2563


การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน  ดังนี้

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

     1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง

     2) ยึดมั่นในศาสนา

     3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

     4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มี   

     1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี

     2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

     3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

     4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ - มีอาชีพ

     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ

     2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุด

     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี

     1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

     2) ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

     3) การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ" เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย ชุติกาญจน์ พูนชัย

งานเขียนอื่น ๆ ของ ชุติกาญจน์
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...อ่าน 1 ครั้ง
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป...อ่าน 220 ครั้ง
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา...อ่าน 40 ครั้ง
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด...อ่าน 30 ครั้ง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง...อ่าน 25 ครั้ง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา...อ่าน 41 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"...อ่าน 230 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10...อ่าน 129 ครั้ง
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้...อ่าน 105 ครั้ง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)...อ่าน 38 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การแยกขยะ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาว...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ]
แจ้งเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาสภาน...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ]
แจ้งผลการคัดเลือกเข้ารับการอบร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.