เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร

Thai Education Community News : ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

การเลี้ยงนกเพื่อปล่อยบินอิสระ สามารถทำได้เฉพาะในสายพันธ์นกปากขอเท่านั้น การเลี้ยงต้องเริ่มเลี้ยงแต่ลูกป้อน 
ลูกป้อนที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้จะมีด้วยกัน3แบบคือ
1.ลูกป้อนขนหนาม ต้องการการเอาใจใส่อย่างมาก ราคาจะถูก ผู้เลี้ยงต้องมีเวลาว่างมากพอที่จะดูแลนก
2.ลูกป้อนขนแตกพาย ไซร์นี้มีลุ้นขึ้นมาหน่อยนึง นกขนพายเป็นนกที่กำลังน่าเลี้ยงที่สุดเพราะเขาจะจำเจ้าของได้ดีตอนนี้แหละครับ
3.ลูกป้อนขนคลุม นกขนคลุมเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการป้อนเท่าไร เนื่องจากนกขนคลุมจะเริ่มหัดแทะอาหารเองแล้ว 
เราแค่ป้อนเสริมวันละ2มื้อเช้า-เย็นก็พอแล้ว
เมื่อนกขนคลุมเต็มที่พร้อมบินให้ฝึกคอลแบ็คไปกลับในบ้าน จากที่ต่ำขึ้นที่สูง จากที่สูงลงที่ต่ำ 
จนนกเรามีความชำนาญแล้วจึงนำไปบินร่วมกันกับฝูง
กฎ3ข้อในการปล่อยนกบินอิสระ
1.ฝึกนกตอนหิว อาศัยความหิวของนกเป็นตัวกระตุ้นให้นกบินมาหาเราแล้วให้รางวัลให้นกจดจำว่าการมาหาเราจะได้รางวัล
2.ปล่อยในที่โล่ง ปลอดคน ไม่มีสิ่งเร้า การปล่อยนกบินต้องปล่อยในที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งรบกวน อาทิ เสียงรถ โดรน มนุษย์ สุนัข แมว
3. ใช้ท่าสำหรับเรียกนก ในตอนที่นกบินลง เจ้าของจะต้องมีท่าเรียกนกเพื่อให้นกรับรู้ว่า เขาต้องมาลงตรงไหน

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย ธนบดี สิทธิโชค

งานเขียนอื่น ๆ ของ ธนบดี
นกกระตั้ว...อ่าน 56 ครั้ง
กรงของ “นกกระตั้ว”...อ่าน 67 ครั้ง
ต้นหูกวางหนึ่งเดียวในโลก ...อ่าน 8 ครั้ง
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว...อ่าน 36 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563...อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563...อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563...อ่าน 74 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563...อ่าน 11 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม)...อ่าน 13 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 1 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นกกระตั้ว
กรงของ “นกกระตั้ว”
ต้นหูกวางหนึ่งเดียวในโลก
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม)
การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน นายธนบดี สิทธิโชค
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฉวี ศิริการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางชุติกาญจน์ พูนชัย
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสมพร อุระเกตุ
กลุ่มนกบินอิสระจันทบุรี
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
“นกแก้วมาคอว์” นกตระกูลปากขอที่ใหญ่ที่สุด
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การแยกขยะ
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ]
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.