เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ

Thai Education Community News : ลงวันที่ 23 เมษายน 2563


HTML


HTML TOOL คือเครื่องมือที่ แสดงให้เห็น CODE ที่แสดงออกในภาษา HTML เพื่อให้สมารถแก้ไขเว็ปไซต์แบบั้นละเอียด
FULL Screen
เครื่องมือขยายหน้าจอการทำงาน
Search
ค้นหาคำในเนื้อหาที่ทำ
Paste
นำข้อมูลจาก Microsoft Word มา Paste ลงในเนื้อหา

Text Tool
จัดการตัวอักษร(การใช้งานคล้าย Microsoft Word)เครื่องมือในแถบ InsertHyperlink


การใช้ Hyperlink เริ่มจากวงชื่อ Link และ กำหนด Target และ กดปุ่ม Insert
IMAGE
จัดการรูปภาพ


นำ Link รูปภาพมาวางในช่อง Source และ กำหนดขนาดความกว้างที่ Width กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ไม่เกิน 100%) และ กดปุ่ม OKInsert Table
สร้าง ตาราง

ใส่ ifram

เช่นการนำไฟล์จาก google drive มาแสดงผลนำชื่อไฟล์มาใส่ในช่อง Source กำหนดขนาดที่ช่อง Width หน่วยเป็น % และกดปุ่ม OK
แทรก Video Youtubeการนำ Link มาใช้ให้ Copy อักขระ หลัง v= มาเท่านั้น

https://www.youtube.com/watch?v=avhrLrbfZVQ
ตัวอย่างการวางโค้ด
ใส่โค้ดในช่อง Youtube Url : และกดปุ่ม ok
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 4 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 6 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 60 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 3 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 18 ครั้ง
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม...อ่าน 67 ครั้ง
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม...อ่าน 3 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 253 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 290 ครั้ง
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion...อ่าน 32 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง
Digital Literacy , English Literacy & ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ
การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
What Most Schools Dont Teach
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ]
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มเพื่อนกั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.